Please enter a search term to begin your search.

Projekty UE w triochem


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby


Nazwa projektu:
"Wzrost konkurencyjności firmy TRIOCHEM Sp. z o.o. poprzez wdrożenie produkcji na skalę przemysłową innowacyjnych środków chemicznych do renowacji i impregnacji posadzek betonowych." UDA-RPSL.01.02.04-00-C76/11-00

Beneficjent:
Triochem Sp. z o.o. - ul. Szyby Rycerskie, 41-909 Bytom

Wartość projektu:
713 310,21 zł brutto
579 927,00 zł netto

Wartość dofinansowania:
347 956,20 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.


Wybierz jeden z produktów: