Please enter a search term to begin your search.

Działalność


Istotą naszej działalności jest rozwój, produkcja i sprzedaż środków chemicznych stosowanych w:Każda z gałęzi przemysłu, w której nasze produkty są stosowane charakteryzuje się własną, niepowtarzalną specyfiką. Jedynym wspólnym mianownikiem w trakcie kontaktów i współpracy z naszymi klientami, pracującymi w tak dalece zróżnicowanych branżach, jest nasze szczególne, indywidualne podejście do potrzeb i problemów każdego z klientów, co często znajduje wyraz we wspólnie prowadzonych projektach. Podczas realizacji tego rodzaju przedsięwzięć, nieocenione usługi świadczy nasz pieczołowicie dobrany, interdyscyplinarny zespół ludzki w skład którego wchodzą chemicy, technolodzy włókiennictwa oraz specjaliści budownictwa. Ich stały kontakt z klientami już na etapie prac rozwojowo-badawczych i koncepcyjnych, zapewnia osiągnięcie optymalnego pod każdym względem rozwiązania.

Nieustannie i z zachowaniem wszelkich rygorów zwracamy baczną uwagę na stan i wyposażenie firmowych laboratoriów, stanowiących bazę twórczą dla nowo opracowywanych produktów, jak również do doskonalenia już istniejących. Świadomi własnych ograniczeń chętnie nawiązujemy współpracę z instytutami naukowymi, czerpiąc z ich wiedzy i doświadczeń. I tak, wśród wyrobów naszej firmy, niektóre z nich to efekt badań i współpracy m.in. z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej ?Blachownia?. Zlokalizowany w Bytomiu, na Śląsku zakład produkcyjny dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym oraz zapleczem infrastrukturalnym zdolnym sprostać zarówno wyzwaniom, które niesie z sobą bieżąca produkcja, jak również realizacja zamówień doraźnych.

O Firmie
Triochem - Producent środków chemicznych


Filozofia
Triochem - Konsekwencja w doskonaleniu
Wybierz jeden z produktów: