Please enter a search term to begin your search.

Kategorie dla budownictwa


Nasza oferta chemii budowlanej to gama środków gruntujących ogólnego zastosowania i środków gruntujących specjalistycznych, środki pomocnicze, izolacje wodoszczelne i przeciwwilgociowe, środki czyszczące i pielęgnacyjne, domieszki do betonu oraz środki pielęgnacyjne do betonu. Zdecydowana większość oferowanych przez nas produktów wytwarzanych jest na bazie wodnych dyspersji polimerowych.
Wybierz jeden z produktów: