Please enter a search term to begin your search.

ENCYKLOPEDIA TRIOCHEMU

Środki gruntujące


  • Środki gruntujące to produkty chemii budowlanej produkowane na bazie dyspersji akrylowych.
  • Środki gruntujące zapewniają optymalną przyczepność podłoża do stosowanych tynków, zapraw tynkarskich, gładzi, szpachli.
  • W zależności od rodzaju i struktury gruntowanego podłoża Triochem oferuje specjalistyczne środki gruntujące.
  • Środki gruntujące oferowane przez Triochem spełniają wszelkie normy i wymogi instytucji certyfikujących.Wybierz jeden z produktów: